Prohlášení o ochraně údajů

A. Orgán zodpovědný za zpracování údajů 

Orgán zodpovědný za zpracování osobních údajů v rámci této webové stránky podle předpisů nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) je:

item Industrietechnik GmbH
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

Tel.: 0212 6580 300
Web: www.item24.de
E-mailová adresa: [email protected]

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na:

item Industrietechnik GmbH
DATENSCHUTZ
Friedenstraße 107-109
42699 Solingen
Germany

E-mailová adresa: [email protected]

Pomocí tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o rozsahu zpracování Vašich osobních údajů (dále jen „údaje“). 

B. Zpracování údajů 

Údaje zpracováváme v rámci provozování naší webové stránky. Zpracování údajů obsahuje i oznamování prostřednictvím přenosu dat.

Pro přenos dat do USA existuje rozhodnutí Komise EU, štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Privacy Shield).  V něm komise potvrzuje, že záruky na přenos dat do USA na základě platformy EU-US Privacy Shield splňují standardy na ochranu osobních údajů, které jsou platné v EU. Pokud přenášíme údaje do USA, musíme označit účast našich poskytovatelů služeb na platformě EU-US Privacy Shield.

Údaje, kterých se to konkrétně týká, účely zpracování, právní základy, příjemci a přenosy dat do třetích zemí jsou uvedeny v následujícím soupisu:

a) Logovací soubor

Vaši návštěvu na našich webových stránkách zaprotokolujeme. Přitom se zpracovávají následující údaje: Název aktuálně vyvolané webové stránky, datum a čas otevření, množství přenesených údajů, typ prohlížeče i s jeho verzí, Vám používaný operační systém, referenční URL (předtím navštívená webová stránka), Vaše IP adresa a dotazující poskytovatel. To je nezbytné k zajištění bezpečnosti webové stránky. Údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Logovací soubor se po sedmi dnech smaže, ledaže by byl zapotřebí k objasnění nebo doložení konkrétních porušení zákonných předpisů, která vyšla najevo v rámci lhůty uložení.

b) Hosting

V rámci hostingu se ukládají všechny údaje zpracované v souvislosti s provozem této webové stránky.  To je nezbytné, aby byl umožněn provoz webové stránky. Údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Na poskytnutí našeho online výstupu využíváme služby poskytovatelů webhostingu, kterým odesíláme výše uvedené údaje.

c) Navázání kontaktu

Navážete-li s námi kontakt, budou Vaše údaje (jméno, kontaktní údaje a další informace, pokud je uvedete) a Vaše zpráva zpracovány výhradně s cílem zpracování a vyřízení Vašeho dotazu. Tyto údaje budou z naší strany zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR nebo čl. 6 odst. 1 f) GDPR tak, aby bylo možné zpracovat vyřízení Vašeho dotazu.

d) Informační bulletin 

Abychom Vás mohli pravidelně informovat o naší společnosti a našich nabídkách, nabízíme Vám zasílání informačního bulletinu. S registrací k odběru informačního bulletinu zpracujeme i Vámi zadané údaje (e-mailovou adresu a další dobrovolné informace). 

Zasílání informačního bulletinu prostřednictvím registrace k odběru se provádí na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 a) GDPR. 

Registrace k odběru informačního bulletinu probíhá tzv. metodou double-opt-in. Aby se zabránilo zneužití, pošleme Vám po Vašem přihlášení e-mail, pomocí kterého potvrdíte své přihlášení. Aby bylo možné proces registrace prokázat v souladu se zákonnými požadavky, bude Vaše registrace zaprotokolována. Týká se to uložení doby Vaší registrace a doby potvrzení, jakož i Vaší IP adresy. Zasíláním informačního bulletinu pověřujeme poskytovatele služeb, kterým předáme výše uvedené údaje.

Přenos údajů se přitom provádí i na servery poskytovatelů služeb v Kanadě. Zachování přiměřené úrovně ochrany údajů ze strany Kanady bylo stanoveno Komisí EU v rozhodnutí o přiměřenosti.

e) Zákaznický účet

Pokud si chcete zřídit zákaznický účet, souhlasíte s tím, abychom si uložili Vaše osobní údaje (jméno, adresu, e-mailovou adresu, bankovní spojení), jakož i Vaše údaje o používání účtu (uživatelské jméno, heslo) a jiné dobrovolně poskytnuté informace. Prostřednictvím nich Vás dokážeme identifikovat jako zákazníka a Vy máte možnost spravovat svoje objednávky. Vaše údaje budou zpracovány na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 a) GDPR. K ukončení Vaší registrace využíváme poskytovatele služeb v Kanadě, kterým zasíláme uvedené údaje. Kanada má podle rozhodnutí o přiměřenosti Evropské komise přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů.

f) Realizace nákupu

Vaše údaje objednávky zpracováváme za účelem realizace kupní smlouvy.  Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 b) GDPR.

Vaše kontaktní údaje týkající se adresy poskytneme společnosti pověřené dodáním zboží. Pokud je to nezbytné ke splnění smlouvy, poskytneme společnosti pověřené dodáním zboží dodatečně i Vaši e-mailovou adresu nebo Vaše telefonní číslo, aby mohl být sladěný termín dodání (Avis).

Poskytneme Vaše údaje týkající se transakce (jméno, datum objednávky, způsob platby, datum odeslání a/nebo datum přijetí, částka a příjemce platby, příp. bankovní spojení nebo údaje kreditní karty) poskytovateli služeb týkajících se plateb, který je pověřen vyřízením platby.

g) Analýza webových stránek a marketing

Aby bylo možné využít určité funkce, používáme tzv. soubory cookie. Jedná se o krátké soubory údajů, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení a jsou sdíleny i jinými poskytovateli. Některé z používaných souborů cookie se po zavření Vašeho prohlížeče hned vymažou (tzv. dočasné soubory cookie). Další soubory Cookies zůstávají uložené ve Vašem koncovém zařízení a umožňují nám při následující návštěvě znovu rozpoznat Váš prohlížeč (trvalé soubory cookie). 

Všechny soubory cookie uložené ve Vašem koncovém zařízení můžete smazat a standardní prohlížeč si můžete nastavit tak, aby se zabránilo ukládání souborů cookie. 

V takovém případě budete možná muset při každém navštívení této webové stránky některá nastavení provést znovu a budete muset počítat s omezením některých funkcí.

Cookie používáme v souvislosti s následujícími funkčnostmi:

aa) Google Analytics
Používáme službu Google Analytics společnosti Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA. Google přitom použítá určité cookie. Informace vyhotovené prostřednictvím cookie o používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny na server společnosti Google do USA. Uložené informace používáme k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitách webové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytnutí dalších služeb spojených s používáním webové stránky. Takto získané údaje zpracováváme z důvodu našeho prvořadého zájmu o optimální uplatnění naší online nabídky na trhu podle čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Google neuvede v žádném případě Vaši IP adresu do spojení s jinými údaji společnosti Google. 

Chtěli bychom Vás upozornit na to, že tato webová stránka používá službu Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“. Pomocí ní se IP adresy před přenosem na server v USA zkracují. Přímý odkaz na osobu v souvislosti s uloženými osobními údaji je tedy zpravidla vyloučený. Pouze ve výjimečných případech se na server v USA přenáší kompletní IP adresa a zkrátí se až tam.

Proti sběru údajů můžete kdykoliv s účinností do budoucna namítat tak, že použijete deaktivování pomocí doplňku add-on pro prohlížeče od Google Analytics na
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google je certifikovaný na: 
www.privacyshield.gov/participant

Doplňkově se řiďte i pokyny k použití údajů ze strany společnosti Google na partnerské síti Google na:
www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Podrobnější informace o ochraně údajů naleznete na: policies.google.com/privacy

bb) Eloqua
Na naší webové stránce při registraci/přihlášení a posílání e-mailů používáme službu společnosti Eloqua, der Oracle Corporation, Redwood City, CA, USA („Eloqua“) k provádění analýz. Eloqua nám umožňuje použití naší webové stránky analyzovat, a tím docílit vylepšení. E-maily, které se posílají pomocí systému Eloqua, využívají technologie ke sledování e-mailů. To nám umožňuje pochopit Vaše návyky při čtení e-mailů a např. určit, zda byly e-maily otevřeny a na které odkazy jste klikli. Systém Eloqua používá k poskytnutí služeb trvalé soubory Cookies. Tyto soubory cookie shromažďují informace o Vašem uživatelském chování na webové stránce. Informace shromážděné pomocí souborů cookie na naší webové stránce jsou viditelné jen pro nás a nejsou sdíleny ani systémem Oracle, ani ostatními uživateli systému Eloqua. Popsané zpracování dat se provádí na základě našeho prvořadého zájmu o optimální uplatnění naší online nabídky na trhu v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Proti shromažďování údajů s účinností do budoucna můžete kdykoliv namítat tím, že použijete následující odkaz: www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html.

Podrobnější informace o ochraně údajů u společnosti Eloqua naleznete na: https://www.oracle.com/legal/privacy/privacy-policy.html.

cc) Google Maps
Integrujeme mapy aplikace “Google Maps” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovaným údajům mohou patřit zejména IP adresy a lokalizační údaje uživatelů, které se však nesmějí shromažďovat bez jejich souhlasu (v běžných případech se provádějí v rámci nastavení jejich mobilních zařízení). Tyto údaje mohou být zpracovány i v USA prostřednictvím dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů.  

Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/
Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

h) Začlenění externího obsahu 

Používáme externí dynamický obsah, aby se optimalizoval vzhled a nabídka naší webové stránky. Při návštěvě webové stránky je automaticky pomocí API zadán požadavek na server příslušného poskytovatele obsahu; prostřednictvím daného požadavku budou zprostředkovány určité protokolové údaje (např. IP adresa uživatele). Dynamický obsah bude poté přenesen na naši webovou stránku a tam se zobrazí. 

Používáme externí obsah v souvislosti s následujícími funkcemi.

Začlenění videí YouTube

Na naší webové stránce jsou začleněna videa portálu YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Při přehrávání videí budou protokolové údaje přeneseny na servery YouTube v USA. Toto zpracování se provádí na základě našeho prvořadého oprávněného zájmu o optimální uplatnění naší nabídky na trhu v souladu s čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

YouTube je certifikovaný na: www.privacyshield.gov/participant

Podrobnější informace naleznete na: policies.google.com/privacy

i) Informace o zpracování osobních údajů v rámci „item Academy“

 

aa) Pokud chcete používat náš portál, musíte se nejprve přihlásit a zaregistrovat na portálu item24.de. Povinné údaje potřebné k registraci na portálu item24.de jsou oslovení, křestní jméno a příjmení, společnost, ulice, PSČ, město, země, telefon, typ společnosti a e-mailová adresa. Pokud byla registrace u item24 úspěšná, můžete se následně s účtem z portálu item24.de přihlásit na „item Academy“. K tomuto účelu jsou údaje z portálu item24.de předávány na portál item Academy. Pokud dobrovolně nahrajete profilový obrázek, bude tento také uložen. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

bb) Zpracováváme vaše údaje, které jsou potřebné k plnění smlouvy, dokud svůj přístup k item Academy definitivně nesmažete. Dále ukládáme údaje, které jste dobrovolně zadali, a to po dobu, po kterou užíváte portál, pokud je dříve nesmažete. Všechny údaje můžete spravovat, měnit a mazat v chráněné zákaznické oblasti. Právním základem pro zpracování dat je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, písm. b a písm. f GDPR.

cc) Vaše osobní údaje můžete zpřístupnit ostatním registrovaným uživatelům item Academy. Jakmile se přihlásíte, zobrazí se ostatním uživatelům, že jste přihlášeni a ostatní uživatelé Vás tak mohou kontaktovat („Zobrazení přítomnosti / Kdo je online“). Tuto funkci můžete ve svém profilu deaktivovat. Pokud je tato funkce deaktivována, ostatní uživatelé nerozpoznají, kdy jste přihlášeni do item Academy.

dd) Můžete se sami rozhodnout, zda budou vaše další osobní údaje viditelné a přístupné ostatním registrovaným uživatelům item Academy. Můžete nastavení uzpůsobit také tak, že vaše osobní údaje uvidíme pouze my. 

ee) Chceme item Academy neustále zlepšovat. Také chceme neustále zvyšovat pokroky školení a učení se jednotlivých uživatelů item Academy. Z tohoto důvodu jsou zpracovávány údaje o pokrocích v učení uživatelů. Zaznamenáváme, která školení uživatel začal, která nezačal, která dokončil a která nedokončil. Za účelem neustálého zlepšování pokroku výuky a školení jednotlivých uživatelů a vlastní nabídky v item Academy pro uživatele se v rámci podmínek použití smluvně zavazujeme poskytnout uživateli bezplatně na základě získaných údajů o pokroku v učení další vzdělávací materiály, informace o produktech, údaje, informace, ilustrace, plány, výkresy, výpočty, návody, návod k instalaci, popisy výrobků, návod k montáži a další dokumenty, které jsou uživateli přizpůsobeny na míru, a to zasláním na e-mailovou adresu, kterou uživatel uvedl v rámci registrace. Prostřednictvím těchto individuálních opatření chceme zlepšit pokrok v učení a školení jednotlivých uživatelů. Pokud si uživatel nepřeje dostávat žádné další podklady e-mailem, může tuto možnost jednoduše zrušit v rámci svého uživatelského profilu a/nebo nás informovat. My pak budeme svého smluvního závazku zproštěni a nebudeme posílat uživateli žádné podklady e-mailem a ani ho nebudeme jinak e-mailem kontaktovat. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR.

ff) Pokud uživatel v rámci registrace do item Academy uvede své telefonní číslo, zavazujeme se, pokud je to dle našeho uvážení nutné, kontaktovat uživatele i telefonicky a zeptat se, která individuální další opatření, které poklady a/nebo které informace mu můžeme dát k dispozici ke zlepšení jeho pokroku v učení a školení v item Academy. Toto se týká také dotazů vztahujících se ke kurzům a jinému obsahu item Academy. Prostřednictvím tohoto osobního kontaktu chceme od uživatelů zjistit a ujistit se, zda item Academy splňuje přání jednotlivých uživatelů a prostřednictvím jakých úprav v item Academy lze docílit toho, že se navýší pokrok v učení a/nebo atraktivitě item Academy.

gg) Příspěvky ve fóru a v chatu mohou číst pouze registrovaní uživatelé. Všechny příspěvky ve fóru a chatu jsou námi ukládány. Pokud svůj účet u item Academy smažete, zůstanou vaše vyjádření, obzvláště příspěvky ve fóru, nadále pro všechny čtenáře viditelné, váš účet již však nebude k dispozici a ve fóru se zobrazí „[smazaný uživatel]“. Všechny ostatní údaje budou vymazány. Pokud si přejete, aby byly smazány také vaše anonymní příspěvky, obraťte se prosím na odpovědnou osobu pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Příspěvky pak budou rovněž okamžitě smazány. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

 

j) Další funkce naší webové stránky 

Pověřujeme agentury, aby pro nás provedli reklamní kampaně, které obsahují osobní údaje. Za účelem realizace smlouvy budou osobní údaje poskytnuty dále třetím stranám pouze tehdy, pokud je to nezbytné.

C. Doba uchovávání údajů

Osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to potřebné na účely, kvůli kterým byly údaje zpracovány, nebo dokud nebylo zrušeno povolení udělené z Vaší strany. Pokud je nutné dodržovat zákonné povinnosti související s uchováváním osobních údajů, může doba uchovávání určitých údajů bez ohledu na účely zpracování trvat až 10 let.

D. Vaše práva jako dotčené osoby

a) Informace 

Na přání můžete kdykoliv bezplatně obdržet informace o všech osobních údajích, které jsme si o Vás uložili.

b) Oprava, smazání, omezení zpracování (blokování), namítání 

Pokud byste s uložením Vašich osobních údajů nesouhlasili nebo by byly tyto údaje nesprávné, na základě příslušného pokynu zajistíme smazání nebo zablokování Vašich údajů nebo provedeme nezbytné opravy (pokud je to možné na základě platných právních předpisů). To samé platí, pokud se budou mít údaje v budoucnu zpracovávat pouze omezeně.

c) Přenosnost údajů 

Na žádost Vám poskytneme Vaše údaje v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu tak, abyste údaje mohli na žádost přenést jinému zodpovědnému orgánu.

d) Právo na stížnost

Máte právo si stěžovat u příslušného dozorčího úřadu:

(https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

e) Právo na odvolání souhlasu s účinností do budoucna

Udělené souhlasy můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat.  Vaše odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování až do okamžiku odvolání souhlasu. 

f) Omezení

Na údaje, u nichž nejsme schopni identifikovat příslušnou osobu, např. pokud byly tyto údaje za účelem analýzy anonymizované, se nevztahují výše uvedená práva. Oznámení, smazání, zablokování, oprava nebo jejich přenos na jinou společnost je v souvislosti s těmito údaji případně možné, pokud nám poskytnete dodatečné informace, která nám umožní identifikaci.

g) Uplatňování Vašich práv jako dotčené osoby 

V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, oznámení, opravy, zablokování, namítání nebo vymazání údajů nebo pokud si přejete zprostředkovat Vaše údaje jiné společnosti, nás můžete kontaktovat na datenschutz(at)item24(dot)com.

E. Bezpečnost údajů

Aby byla zajištěna bezpečnost nám zprostředkovaných údajů, budeme používat šifrování SSL. Takto zašifrované komunikace lze rozpoznat pomocí předpony “https://“ v odkazu na stránce v adresním řádku Vašeho prohlížeče. Nezašifrovaná stránka je označená „http://“. 

Všechny údaje, které nám zprostředkujete na naší webové stránce - např. při dotazování nebo přihlašování - si díky šifrování SSL nemohou přečíst třetí strany.

V případě, že nás chcete kontaktovat e-mailem, upozorňujeme Vás na to, že důvěrnost zprostředkovaných informací se takto nedá zaručit. Obsah e-mailů může být během přenosu vystaven zásahům prostřednictvím neoprávněných třetích stran. 

Můžeme Vám osobně poradit?

Žádost o projekt

Pomůžeme Vám při plánování Vašich projektů.
Individuálně a vysoce efektivně.

Konfigurace

Individuální, jednoduché, časově
neomezené on-line plánování.

Online shop

Vždy pohodlné a snadné objednání!
Zadejte svou objednávku!

cs
Sprache
Land
Česká republika
Vertriebspartner finden